سفارش تبلیغ
صبا ویژن

تشکر

با سلام

این وبلاگ صرفا برای دانش آموزان پایه نهم ساخته شده وتمامی موارد آن به صورت رایگان می باشد.

خواهشمندم در صورت استفاده از مطالب وبلاگ،درزیر هر مطالب نظر بگذارید.

باتشکر مدیریت وبلاگ(حانیه)گل تقدیم شماگل تقدیم شماجزوه فصل سوم(به دنباتل محیطی بهتر برای زندگی)

چرخه:چرخه یکی از تغییراتی است که هیچ گاه به پایان نمی رسد و بارها وبارها تکرار می شود.

چرخه کربن:به تولید یا مصرف کربن  دی اکسیددرهواکره،سنگ کره و آب کره،چرخه کربن می گویند به طوری که دراین چرخه مجموعه مقدار ثابت باشد

نکته:گیاه می تواند هم تولید کننده وهم مصرف کننده کربن دی اکسید باشد.

معایب برهم خوردن چرخه فصلی:

1-کمبود مواد تغذیه برای جانداران و انسان

2-نسل درخت کاهش می یابد.

3-کمبود میوه واز بین رفتن ویتامین ها وبوجود آمدن بیماری های مختلف

 

نکته: کربن خالص=گرافیت والماس           ترکیب کربن=درتمام ترکیبات عالی مانند نفت

عوامل دخیل درچرخه کربن:سنگ کره،آب کره،هواکره،سوخت های فسیلی وکربن موجود درجانداران

نتایج افزایش کربن دی اکسید در هوا:

1-ذوب یخ های قطب جنوب

2-تغییرات قابل توجه در فصل ها

3-افزایش دمای کره زمین با جذب بیشتر اشعه خورشید(گازهای گلخانه ای)


 

سوخت های فسیلی:به نفت،نفت خام،زغال سنگ،گاز طبیعی و......سوخت فسیلی می گویند.

ویژگی های سوخت فسیلی:

1-همگی دارای کربن هستند.

2-دراثر سوختن مقادیر بسیار زیادی گازCO2 وارد هوا می کند.

نفت خام:مایه غلیظ و سیاه رنگ است.

کاربرد نفت خام:

صنایع غذایی،لوازم بهداشتی،کشاورزی و.....

 

نکته:

نفت خام درجهان صرف سوخت وتامین انرژی می شود.

نفت خام درجهان صرف ساختن فرآورده های سودمند می شود.

هر بشکه نفت خام برابر159لیتر است.

نفت خام مخلوطی از صدها ترکیب به نام هیدروکربن ها است.

تقطیر نفت خام(برج تقطیر):

برش های نفت خام:

1-برش گازی        2-برش مایع               3-برش جامد وروغنی

برش گازی:

1-شامل ترکیب هایی با نقطه جوش پایین است.

2-مولکول های این گاز هااز یک تا چهار(1تا4)اتم کربن دارند.

3-چون سبک هستند،نیروی جاذبه بین مولکول های آن بسیار ناچیز است،به این علت مولکول ها به آسانی از یکدیگر جدا می شوند وبه صورت گاز از برج تقطیر خارج می شوند.

برش مایع:

1-برش مایع نفت شامل بنزین،نفت چراغ و روغن های سنگین تر هستند.

2-از مولکول هایی با پنج تا بیست(5تا20)اتم کربن تشکیل شده اند.

برش جامد:

1-برش جامد و روغنی شکل نفت که حتی در دمای زیاد هم تبخیر نمی شود.

2-شامل مولکول هایی بااتم کربن بیشتر است.

3-نیروی جاذبه بین مولکولی دراین برش جامد از همه بیشتر است.


 

تعریف هیدروکربن ها:ترکیباتی که از کربن و هیدروژن ساخته شده است.

نکته:درهر مولکول هیدرو کربن،اتم های هیدروژن با اتم های کربن پیوند کوالانسی دارد.

ساده ترین عضو هیدرو کربن ها:متان(CH2) است.

نکته:ویژگی هیدروکربن ها به تعداد اتم های سازنده آنها بستگی دارد.

نکته:هرچقدر هیدروکربن ها زنجیره های بلند تری داشته باشند،نقطه ی جوش بالاتری خواهند داشت(یعنی هرچه تعداد اتم کربن در هیدروکربن بیشتر باشد،نقطه جوش آن بیشتر خواهد بود)

 


 

ویژگی های اتن:

1-دارای دو کربن وچهار هیدروژن

 

 

جزوه فصل دوم(رفتار اتم ها با یکدیگر)

- بیشتر عنصرها به صورت آزاد وجود ندارند بلکه به صورت ترکیب یافت می شوند این ترکیب ها،یون ها یا مولکول ها هستند.مانند:آب،شکر،سدیم کلرید،نفت خام،ضد یخ،کلسیم اکسید،آمونیاک

کاربرد چن ترکیب شیمیایی:

1-ضدیخ(اتیلن گلیکول):در رادیاتور خودرو می ریزند،تا از یخ زدن آب رادیاتو جلوگیری کند.

2-آمونیاک:به زمین های کشاورزی تزریق می کنند تا گیاهان بهتر رشد کنند(به عنوان نیتروژن)

3-اتانول:برای ضد عفونی کردن بیمارستان ولوازم پزشکی بکار می رود.


یک واکنش شیمیایی چگون رخ می دهد:

هرگاه اتم ها در شرایط مناسب در کنار یکدیگر قرار میگیرند،یک واکنش شیمیایی بین آنها رخ میدهد ومواد جدیدی تولید می شود به طوریکه خواص فرآورده ها با واکنش دهنده ها تغییر نکرده باشد.

نکته:ویژگی های مواد به نوع ذره های سازنده آنها بستگی دارد.


 

تعریف یون:ذره هایی با بار الکتریکی مثبت ومنفی را یون می گویند.

کاتد:اگر اتمی الکترون از دست بدهد،دارای بار مثبت خواهد شد که فلزات هستند،کاتد(کاتیون)می گویند.

آند:اگر اتمی الکترون بگیرد دارای بار الکتریکی منفی خواهد شد،که از نافلزات هستند،آند(آنیون)

نکته:یون ها با به دست آوردن ویا با از دست دادن اتم ها باعث تفاوت الکترون وپروتون می شود ودارای بار+ ومنفی می شود.

نکته:هرجا یون وجود داشته باشد به آخر اسم(ید)اضافه می شود مانند:سرب یدید

ویژگی های ترکیب های یونی:

1-یک ترکیب یونی از کنارهم قرار گرفتن یون های مثبت ومنفی تشکیل می شود.

2-ید نهایی با،بارهای مختلف روی هم اثر می گذارند ویکدیگر را می ربایند.

3-درمجموع از نظر الکتریکی خنثی هستند.

4-برخی از ترکیبات یونی در آب حل می شوند.(سدیم کلرید)

ترکیب های یونی به دوصورت رسانا هستند:

1-محلول در آب

2-به صورت مذاب

پیوند یونی:

به جاذبه بین یون های مثبت ومنفی پیوند یونی می گویند.

 

مولکول های آب از مولکول هیدوژن واکسیژن ساخته می شود.

پیوند کووالانسی:وقتی اتم های دو نافلز کنار یکدیگر قرار میگیرند،یک مشارکت یونی بین آنها رخ می دهد؛در این حالت باهم ترکیب می شوند وپیوند کووالانسی تشکیل می دهند.

هیدروکربن ها: ترکیباتی که از هیدروژن وکربن ساخته شده اند.

 

نکته:افزودن هرنوع ناخاصی به آب دمای ذوب و انجماد آن را تغییر می دهد.


لطفا نظر بذارید.......

 

 

 

                                                          
جزوه فصل اول

ماده از جرم وحجم تشکیل می شود وشامل دو بخش زیر می باشد:

1-خالص:ماده ای است که از یک جز تشکیل شده وخود شامل دوبخش عنصر و ترکیب می باشد.

2اخالص:از دو جزء همگن ونا همگن تشکیل شده است.


 

عنصر:فقط از یک اتم ساخته شده است وبه سه دسته تقسیم می شود:

1-فلز(مانند:آهن)               2-شبه فلز(مانند:سیلیسیم)            3-نافلز(مانند:شیشه)

 

ترکیب:اجزای سازنده آن از اتم های یکسان ساخته شده است وبه دو دسته یونی و مولکولی تقسیم می شود.


 

فلزات:عناصر اتمی،چکش خوار،رسانا ودارای جلا ودرخشندگی هستند که درساختن اشیایی مانند:خانه،پل،زیور آلات،ابزار و وسایل حمل ونقل و.... استفاده می شود.

ویژگی فلز مس:

1-فلزی پرکاربرد،  2-براق و سرخ رنگ  ،     3-اولین فلز استخراج شده از سنگ معدن   ،   4-رایج ترین رسانا در سیم کشی ساختمان

(مس+روی=برنج  و      مس+قلع=برنز    و     مس+نیکل+روی=ورشو)

ویژگی فلز طلا:

1-اکسید نشدن       2-مقاومت دربرابر آب واکسیژن(پایداری در برابر عوامل محیطی     3-زیبایی      4-پشتبانه اقتصادی

ویژگی فلز آلومینیوم:

بسیار سبک است وفلز پرکاربرد در آزمایشات هوا وفضا است، زنگ آن نمودار نمی شود


 

واکنش پذیری شیمیایی:

هرماده ای که سریع تر وارد یک  واکنش شیمیایی معین شود، واکنش پذیری آن بیشتر است.

به طورکلی بعضی فلز ها با اکسیژن به سرعت واکنش می دهند وبعضی فلزها واکنش کمتری می دهند. مانند:

منیزیم> آهن > مس > طلا


 

نافلزات: عناصر مولکولی،شکننده،نارسانا ودارای سطح غیر شفاف هستند که همه گازهای موجود در هوای سالم از این عناصر تشکیل شده اند. مانند:فسفر،سیلیسیم،کربن، گوگرد و فوئور

 

گاز اکسیژن:

1- 21%از حجم هوارا تشکیل می دهد.

2-به صورت مولکول دواتمیO2 یافت می شود.

3-در فرایند فتوسنتز تولید ودر تنفس مصرف می شود.

4-در ترکیبات سولفوریک اسید به کار می رود.

 

اوزون:به صورت مولکول سه اتمی است،این گاز در لایه بالایی زمین(استراتوسفر)وجود دارد واز رسیدن پرتوهای فرابنفش خورشید جلوگیری کرده و به صورت لایه محافظ عمل می کند.


 

کاربرد سولفوریک اسید:

یک اسید معدنی بسیار قوی که با هر درصدی در آب حل می شود،واکنش سولفوریک با آب آتش زا است،این اسید قسمت عمده باران اسیدی می باشد ودر باطری ماشین(الکترونیت)کاربرد دارد. اکسید نافلز وقتی در آب حل می شود به اسی سولفوریک تبدیل می شود.

اکسیدنافلز+آب=اسید سولفوریک


چرخه نیتروژن:نیتروژن موجود در جو،تحت انرژی رعد وبرق به اکسید نیتروژن تبدیل می شود وبا حل شدن در آب،اسید نیتریک بوجود میاید و در گره ریشه گیاهان دارای پروتئین مثل سویا وغلات با همکاری باکتری ها به نیتروژن قابل جذب توسط گیاه تبدیل می شود.گیاهاه خواران از گیاه به عنوان منبع نیتروژن استفاده میکنند ودر هر قسمت از این چرخه که گیاه یا جانور از بین برود،نیتروژن توسط باکتری های تجزیه کننده به طبیعت بر میگردد.


 

کاربرد آمونیاک:تهیه کودهای شیمیایی ومواد منفجره

کاربرد فلوئور:درخمیردندان برای جلوگیری از پوسیدگی دندان،کمترین شعاع دربین عناصر  دیگر ایفا می کند.اولین عنصر در گروه هفتم(هالوژن ها)است،بیشترین قدرت الکترون گیری دربین عناصر دیگر را دارد.

 

کاربرد کلر:

1-به عنوان گندزدا ومیکروب کش به آب اضافه می شود.

2-در تولید مواد وکودهای شیمیایی برای کشاورزی کاربرد دارد.

3-در تولید هیدرو کلریک و اسید کاربرد دارد.

4-از مواد اصلی در تولید جرم گیر دستشویی کاربرد دارد.

 

طبقه بندی عنصرها:

1-مطالعه را آسان می کند.

2-با استفاده از طبقه بندی عنصرهایی که در یک گروه قرار دارند می توان گفت:خواص شیمیایی مشابهی دارند.

3-با استفاده از طبقه بندی می توان گفت:عنصرهایی که در یک گروه قرار دارند تعداد الکترون های لایه آخر آنها با هم برابر است.

 

سدیم(گروه1-لایه 3)

1-برای آنکه با اکسیژن واکنش ندهد،آن را درون نفت نگه میدارند.

2-با لیتیم در یک گروه قرار دارند.

3-چگالی آن کمتر از آب است ولی بازهم در آب فرو می رود.

4-سدیم وقتی درخارج از نفت،درمجاورت هوا قرار بگیرد رنگ آن تیره می شود.

5-فلزی نرم که می توان با چاقو برش داد.


 

عنصرهایی که در فعالیت بدن نقش دارند:

آهن:درساختمان هموگلوبین خون نقش اساسی دارد

سدیم وپتاسیم:درفعالیت های قلب نقش دارند.

ید:کمبود ید باعث بیماری گواتر می شود ودر تنظیم فعالیت های بدن نقش اساسی دارد.

کلسیم:در رشد استخوان موثر است.


 

سلولز:هرملکول از تعداد بسیار زیادی اتم ساخته شده است واین ملکول،سلول گیاهی درشت است.

پلیمر:دسته ای از مواد هستند که ملکول های درشت دارند وبه صورت زنجیره های بلندی به هم وصل شده اند.

تعریف پلیمر:هر پلیمر از زنجیره های بلندی تشکیل شده است،که از اتصال تعداد زیادی مولکول کوچک به یکدیگر به دست میاید.پلیمر دونوع است:

1-طبیعی:از گیاهان وجانوران به دست می آید.(پنبه،پشم،ابریشم)

2-مصنوعی:از نفت تهیه می شوند(پلاستیک،نایلون،پلی اتیلن و...)

 

معایب پلیمرهای مصنوعی:

1-در محیط زیست به راحتی تجزیه نمی شوند.

2-برای مدت های طولانی در طبیعت باقی می ماند.

3-باعث آلوگی می شود.

4-سوزاندن آنها باعث وارد شدن بخارات سمی به هوا می شود.

مزایای پلیمر های مصنوعی(پلاستیک):

1-قابل بازگردانی هستند.


 

پایان

لطفا نظر بذارید..........ممنونگل تقدیم شماگل تقدیم شما


 آزمون آیه های تمدن

1-اکسیژن درلایه آخر الکترونی خود دارای چند الکترون است؟

1)6عدد            2)5عدد                 3)4عدد               4)3عدد


 

2-کدام مورد از ویژگی های فلز مس نیست؟

1)1)رسانایی الکتریکی زیاد        2)مقاومت دربرابر خوردگی    3)واکنش سریع با آب         4)قابلیت مفتول شدن


 

3-کدام یک به عنوان ضدیخ کاربرد دارد؟

1)آمونیاک             2)اتیلن گلیکول         3)اتانول                4)آب آهک


 

4-درچه سالی میزان اکتشاف نفت خام با میزان مصرف آن برابر بوده است؟

1)1940         2)1960           3)1980                    4)1990


 

5-کدام یک از فراورده های زیر،دربخش بالاتری از برج تقطیر به دست می آید؟

1)قیر                   2)سوخت اتومبیل                   3)سوخت کشتی                  4)سوخت قطار


 

6-هنگام حرکت اتومبیل به جلو،جهت نیروی اصطکاک در چرخ ها به سمت..............است.

1)عقب              2)جلو                       3)طرفین ماشین             4)گزینه 1 و2 


 

7-درهنگام کشیدن بنزین از باک به کمک شیلنگ،شرط لازم برای کشیدن بنزین کدام گزینه است؟

1)بین دو انتهای لوله،اختلاف فشار وجود داشته باشد                 2)این هوا بتوان از درون باک خارج شود.

3)انتهای قسمت تخلیه،پایین تراز قسمت ورودی باشد                4)تمامی موارد.


8-فشار مایعات به کدام یک ارتباط دارد؟

1)شکل هندسی         2)مساحت کف ظرف             3)دمای مایع              4)عمق مایع


9-کدام یک از ماشین های زیر،درنیروی محرک صرفه جویی میکند؟

1)قرقره ثابت              2)اهرم نوع سوم                 3)قرقره متحرک                     4)انبر


   • Back To Top
  •